shigeki fujishiro design
Exhibition
SHOWCASE

(Photo : Ryo Suzuki)

at space EDGE in Tokyo
2013 Nov 2nd - 4th